Przejdź do głównej zawartości

Studia humanistyczne


W 2013 roku, pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Tokarskiego, ukończyłem pracę doktorską na temat „Aksjologia dla dużych i małych, czyli świat wartości w bajkach Leszka Kołakowskiego”. Obszerne jej fragmenty opublikowałem w tym samym roku, w „Radomskich Studiach Humanistycznych”, w tekście pod tytułem „Aksjologia, czyli świat wartości w literackich utworach Leszka Kołakowskiego”. Dwa lata później w tym czasopiśmie zamieściłem artykuł „Radom i inne wątki autobiograficzne w „Panu Kleksie” Jana Brzechwy”. Po obronie doktoratu, z wygaszanego Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu, dzięki prof. Dariuszowi Trześniowskiemu przeszedłem do pracy na Wydział Filologiczno - Pedagogiczny UTH w Radomiu.


Cały czas chętnie współpracowałem z czasopismem „Guliwer”. W latach 2013 – 2017 opublikowałem tam artykuły: „Szkoła Pana Tuwima, czyli aksjologia w bajkach Skamandryty”, „Nosorożec, królik i dudek, czyli cierpienia w bajkach Leszka Kołakowskiego” oraz „Książki z dziećmi pisane” o bajce Kołakowskiego „Ośmiornica” dokończonej przez Paulinę Krajewską. W bieżącym roku do „Guliwera” złożyłem artykuł o bajkach Marii Gorzechowskiej, wydanych przez Annę Litwinek, które miałem przyjemność recenzować.


W ostatnich latach 2013 – 2018 wygłosiłem też kilka wykładów popularnonaukowych w „Resursie”, „Łaźni” i Miejskiej Bibliotece Publicznej, m.in. o Brzechwie, aksjologii lingwistycznej, Kołakowskim oraz związkach filozofii z poezją. Na uwagę zasługuje nasz cykl wykładów z dr. Wiesławem Chudobą, wygłoszonych z okazji rocznicy 90-tych urodzin Prof. Leszka Kołakowskiego w radomskim „Plastyku”, „Kochanowskim” i na UTH. Brałem też udział w konferencji, poświęconej Żeromskiemu i Reymontowi oraz zorganizowanej w tym roku z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Mówiłem wówczas o językowym obrazie wolności. Uczestniczyłem również w jubileuszu prof. Ryszarda Tokarskiego, a mój dedykowany mu wiersz „Semantyka” znalazł się w tomie jubileuszowym „Barwy słów”, pod red. Piotra Krzyżanowskiego i Doroty Filar, która kiedyś w jednej ze swoich książek, podobnie jak prof. Maria Wojtak, pisała o moich wierszach. Ostatni mój metodyczny artykuł dotyczy języka kaszubskiego. Powstał przy okazji premiery filmu Filipa Bajona „Kamerdyner”, dzięki Annie Równy, która zaprosiła mnie do współpracy przy materiałach dydaktycznych, towarzyszących filmowi. I to chyba, z grubsza, tyle o mojej dotychczasowej, skromnej działalności naukowo – dydaktycznej. W kolejnym wpisie krótkie podsumowanie mijającego roku i nieśmiałe plany na kolejny rok.   

Popularne posty z tego bloga

Konkurs literacki i recytatorski

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach, organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży – „Arka” w Radomiu, przy współpracy z ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego oraz ZSP im. Józefa Brandta. Mowa o jubileuszowym XX Regionalnym Konkursie Literackim i IV Konkursie Arkowym Recytatorsko – Aktorskim „KARA”. Do udziału w pierwszym konkursie, XX RKL, zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia. Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie własnego wpisu blogowego o tematyce kulturalnej. Może to być opis jakiegoś wydarzenia kulturalnego lub podzielenie się własną twórczością czy pasją.

Zgłoszenia prac, podpisane imieniem i nazwiskiem autora, wraz z jego wiekiem, nazwą szkoły i nazwiskiem opiekuna, przyjmować będziemy do 18 maja 2018 roku, pod adresem e-mail: adrianszary[at]wp.pl. Finał konkursu zaplanowany jest na 23 maja 2018 roku o godzinie 17.30 w „Arce”, przy ul. Chrobrego 7/9. Gościem specjalnym będzie radomska blogerka Honorata Dyjasek. Do…

Męczennicy

Piją dwa litry tygodniowo. Milczą, by nie marnować słowa. Palą, tak średnio, trzy paczki dziennie. Nie płaczą. Nawet gdy nieprzyjemnie. Muszą być silni. I zawsze zdrowi. Do załatwiania spraw finansowych.


I kiedy trzeba - czasem dać w mordę. Ustąpić miejsca. Nieść ciężką torbę. Raczej się z uczuć innym nie zwierzać. Lepiej naprawić. Dojeść z talerza. Wreszcie po cichu odchodzą. Na serce. Bo wiedzą. Widzą. I kochają więcej. 

Jubileusz warsztatów literackich