Przejdź do głównej zawartości

Studia humanistyczne


W 2013 roku, pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Tokarskiego, ukończyłem pracę doktorską na temat „Aksjologia dla dużych i małych, czyli świat wartości w bajkach Leszka Kołakowskiego”. Obszerne jej fragmenty opublikowałem w tym samym roku, w „Radomskich Studiach Humanistycznych”, w tekście pod tytułem „Aksjologia, czyli świat wartości w literackich utworach Leszka Kołakowskiego”. Dwa lata później w tym czasopiśmie zamieściłem artykuł „Radom i inne wątki autobiograficzne w „Panu Kleksie” Jana Brzechwy”. Po obronie doktoratu, z wygaszanego Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu, dzięki prof. Dariuszowi Trześniowskiemu przeszedłem do pracy na Wydział Filologiczno - Pedagogiczny UTH w Radomiu.


Cały czas chętnie współpracowałem z czasopismem „Guliwer”. W latach 2013 – 2017 opublikowałem tam artykuły: „Szkoła Pana Tuwima, czyli aksjologia w bajkach Skamandryty”, „Nosorożec, królik i dudek, czyli cierpienia w bajkach Leszka Kołakowskiego” oraz „Książki z dziećmi pisane” o bajce Kołakowskiego „Ośmiornica” dokończonej przez Paulinę Krajewską. W bieżącym roku do „Guliwera” złożyłem artykuł o bajkach Marii Gorzechowskiej, wydanych przez Annę Litwinek, które miałem przyjemność recenzować.


W ostatnich latach 2013 – 2018 wygłosiłem też kilka wykładów popularnonaukowych w „Resursie”, „Łaźni” i Miejskiej Bibliotece Publicznej, m.in. o Brzechwie, aksjologii lingwistycznej, Kołakowskim oraz związkach filozofii z poezją. Na uwagę zasługuje nasz cykl wykładów z dr. Wiesławem Chudobą, wygłoszonych z okazji rocznicy 90-tych urodzin Prof. Leszka Kołakowskiego w radomskim „Plastyku”, „Kochanowskim” i na UTH. Brałem też udział w konferencji, poświęconej Żeromskiemu i Reymontowi oraz zorganizowanej w tym roku z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Mówiłem wówczas o językowym obrazie wolności. Uczestniczyłem również w jubileuszu prof. Ryszarda Tokarskiego, a mój dedykowany mu wiersz „Semantyka” znalazł się w tomie jubileuszowym „Barwy słów”, pod red. Piotra Krzyżanowskiego i Doroty Filar, która kiedyś w jednej ze swoich książek, podobnie jak prof. Maria Wojtak, pisała o moich wierszach. Ostatni mój metodyczny artykuł dotyczy języka kaszubskiego. Powstał przy okazji premiery filmu Filipa Bajona „Kamerdyner”, dzięki Annie Równy, która zaprosiła mnie do współpracy przy materiałach dydaktycznych, towarzyszących filmowi. I to chyba, z grubsza, tyle o mojej dotychczasowej, skromnej działalności naukowo – dydaktycznej. W kolejnym wpisie krótkie podsumowanie mijającego roku i nieśmiałe plany na kolejny rok.   

Popularne posty z tego bloga

Konkurs literacki i recytatorski

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach, organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży – „Arka” w Radomiu, przy współpracy z ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego oraz ZSP im. Józefa Brandta. Mowa o jubileuszowym XX Regionalnym Konkursie Literackim i IV Konkursie Arkowym Recytatorsko – Aktorskim „KARA”. Do udziału w pierwszym konkursie, XX RKL, zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia. Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie własnego wpisu blogowego o tematyce kulturalnej. Może to być opis jakiegoś wydarzenia kulturalnego lub podzielenie się własną twórczością czy pasją.

Zgłoszenia prac, podpisane imieniem i nazwiskiem autora, wraz z jego wiekiem, nazwą szkoły i nazwiskiem opiekuna, przyjmować będziemy do 18 maja 2018 roku, pod adresem e-mail: adrianszary[at]wp.pl. Finał konkursu zaplanowany jest na 23 maja 2018 roku o godzinie 17.30 w „Arce”, przy ul. Chrobrego 7/9. Gościem specjalnym będzie radomska blogerka Honorata Dyjasek. Do…

Jubileusz warsztatów literackich

Wieczór literacki Katarzyny Kowalik