Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2018

Szczęśliwego Nowego Roku

To pięćset pięćdziesiąty piąty wpis na tym moim literackim blogu. Dziś ostatni dzień roku 2018. Imieniny obchodzi Sylwester. Rysunek, którym zilustrowałem ten wpis, pochodzi z mojej książki „Szarówki, czyli bajki do czytania o zmierzchu”, wydanej dokładnie dziesięć lat temu. Wykonał go radomski rysownik Sylwester Zakrzewski. Przedstawia mnie i moich Siostrzeńców: Oliwiera i Wiktora.


Jaki był artystycznie ten rok? Muszę przyznać, że bardzo dobry. Rozpoczęliśmy go z warsztatowiczami wydaniem dziewiątej antologii, zatytułowanej „Oko”. Wraz z nią w „Radomskiej Szkole Rocka” nagraliśmy towarzyszący jej audiobook „Ucho”. Kilka klipów do wierszy wykonał Jacek Skwirowski. Duża promocja obu wydawnictw odbyła się w „Łaźni”. Kolejną ważną imprezą było czytanie moich bajek w radomskim teatrze. W wykonaniu moich uczniów, zabrzmiały pięknie na scenie Kotłownia. Program wyreżyserował sam dyrektor Zbigniew Rybka i radomski aktor Mateusz Michnikowski. Wiosną ukazała się trzecia i ostatnia, jak dotąd, c…

Studia humanistyczne

W 2013 roku, pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Tokarskiego, ukończyłem pracę doktorską na temat „Aksjologia dla dużych i małych, czyli świat wartości w bajkach Leszka Kołakowskiego”. Obszerne jej fragmenty opublikowałem w tym samym roku, w „Radomskich Studiach Humanistycznych”, w tekście pod tytułem „Aksjologia, czyli świat wartości w literackich utworach Leszka Kołakowskiego”. Dwa lata później w tym czasopiśmie zamieściłem artykuł „Radom i inne wątki autobiograficzne w „Panu Kleksie” Jana Brzechwy”. Po obronie doktoratu, z wygaszanego Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu, dzięki prof. Dariuszowi Trześniowskiemu przeszedłem do pracy na Wydział Filologiczno - Pedagogiczny UTH w Radomiu.

Cały czas chętnie współpracowałem z czasopismem „Guliwer”. W latach 2013 – 2017 opublikowałem tam artykuły: „Szkoła Pana Tuwima, czyli aksjologia w bajkach Skamandryty”, „Nosorożec, królik i dudek, czyli cierpienia w bajkach Leszka Kołakowskiego” oraz „Książki z dziećmi pisane” o bajce Kołakowskie…

Twórczość i śmierć

W 2011 roku ukazały się trzy kolejne artykuły naukowe mojego autorstwa. Pierwszy był efektem udziału w konferencji na UMCS-ie w Lublinie, poświęconej twórczości w szkole. W tekście, który nosi tytuł „Warsztaty literackie jako lekcyjne i pozalekcyjne sposoby motywowania do twórczości”, wykorzystałem moje trzyletnie wówczas doświadczenie prowadzenia warsztatów literackichdla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży – „Arka”, w Radomiu. Artykuł znalazł się w tomie – „Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia”, pod red. Barbary Myrdzik i Małgorzaty Karwatowskiej.

Drugi artykuł, zatytułowany „Śmierć to jedyna liryka prawdziwa. O pojęciu śmierci w poezji Jana Brzechwy”, był pokłosiem konferencji na UKSW w Warszawie, zatytułowanej „Język pisarzy. Problemy słownictwa”, na którą pojechałem zachęcony przez promotora mojego doktoratu prof. Ryszarda Tokarskiego. Tekst mojego referatu znalazł się w publikacji „Język pisarzy. Problemy słownictwa”, pod red. Tomasza Ko…

Kleks i Kołakowski

Rok 2010 był dobry zarówno pod względem publikacji jak też pracy dydaktycznej. Po zastępstwach w radomskim „Plastyku”, „Budowlance”, „Szkole Sportowej”, „Wyższej Szkole Handlowej” i praktykach asystenckich na UMCSie w Lublinie, podjąłem pracę w Liceum im. Jana Kochanowskiego, a na praktyki doktoranckie przeniosłem się do Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu. Od trzech lat byłem już studentem stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie i zaczął klarować się temat mojej rozprawy doktorskiej. Postanowiłem pisać o świecie wartości w mniej znanych bajkach Leszka Kołakowskiego. Mój artykuł o Brzechwie ukazał się w książce „Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne” pod red. Jana Malickiego i Joanny Papuzińskiej. Publikacja ukazała się w Katowicach.

Wziąłem też udział w konferencji lubelskich metodyków na temat dialogu kultur w edukacji polonistycznej, której pokłosiem stał się mój artykuł „Przedstawiciele różnych kultur jako bohaterowie bajek …

Literatura dziecięca

Przed Świętami obiecałem napisać na tym blogu kilka słów o mojej skromnej naukowej działalności. Praktycznie w całości poświęciłem ją literaturze dziecięcej. W 2007 roku na UMCSie w Lublinie, w Instytucie Filologii Polskiej, w Katedrze Leksykologii i Pragmatyki, pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Tokarskiego napisałem pracę magisterską na temat: „O aksjologii dziecięcej. Świat wartości w Panu Kleksie Jana Brzechwy”, zgłoszoną nawet do konkursu im. Czesława Zgorzelskiego, organizowanego przez KUL. W tym samym roku ukazał się mój pierwszy poważny artykuł, którego byłem współautorem wraz z dr Anną Kalinowską, która zaszczepiła we mnie miłość do książek dla dzieci, poprzez zajęcia, które prowadziła z nami na lubelskiej polonistyce. Nasz wspólny artykuł, zatytułowany „Czy bajka zawsze jest tylko bajką? O fantastyce naukowej w twórczości Jana Brzechwy”, ukazał się w książce „Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza”, pod red. Janiny Szcześniak, recenzowanej przez prof. dr hab. Ew…

Nasze kolejne wspólne Święta

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przypominam na blogu mój świąteczny wiersz ,,Święta (Kaligram)", którego układ graficzny zaprojektował Piotr Skrzypczak, na potrzeby mojej książki „Świat to bajka” z 2015 roku.


Wszystkim, zaglądającym tu czasem, życzę Kolorowych Świąt! Szary.

Poezja po zmierzchu

Kilka dni temu dotarła do mnie pięknie wydana w „Poetariacie” antologia „Poezja po zmierzchu”. To dzieło współpracy dwóch wspaniałych kobiet i poetek: Moniki Magdy Krajewskiej i Magdaleny Kapuścińskiej. Znalazło się w nich sześć moich erotyków, czyli wierszy miłosnych z lat 2008 – 2018, od tych śmielszych: „Lilith”, „Ulica”, „Źrenice”, „Lena” , aż po te żartobliwe „Fit” i „Kontenans”. Najpiękniejsze teksty o miłości pisałem jednak do muzyki.
Mało kto wie, ale piosenki pisałem już od szkoły podstawowej. Z Łukaszem Jakóbiakiem, znanym dziś z programu „20m2Łukasza”. Kilka z nich zachowało się w archiwum radiowych nagrań. Potem był piękny czas liceum i utwory pisane z Misią Malczewską i Krzysiem Pszczołą. Do historii przeszedł hymn szkoły „Konopnickiej”, którą wspólnie kończyliśmy. Nasza piosenka „Zakochana” znalazła się na płycie demo Michaliny. Pamiętam, że na jednym z koncertów zapowiadał ją sam Artur Andrus.
Następny okres to owocna współpraca, podczas studiów, z Jakubem Kwintalem i wy…

Antologie lub czasopisma

W tym roku mija dwadzieścia lat od mojego debiutu literackiego, czyli pierwszego opublikowanego w antologii wiersza oraz dziesięć lat warsztatów literackich, które prowadzę w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży – „Arka”, w Radomiu. Z tej okazji jesienią odbył się duży wieczór literacki „10/20” w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Od wakacji, więc już od pół roku opisuję tu na blogu swoje wydawnictwa. Zacząłem od pierwszych antologii, w których publikowałem, przez moje autorskie książki, redagowane almanachy aż po audiobooki. Dziś chciałbym wspomnieć o dwóch nowszych antologiach, w których się znalazłem. Mam na myśli „Metaforę współczesności”, w której dzięki uprzejmości pani Alicji Kuberskiej znalazły się moje wiersze i bajki, będące krótką poetycką prozą.
Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o czasopismach, z którymi przez te dwadzieścia lat współpracowałem. Zaczynałem od pisemek o charakterze religijnym „Siewca”, „Gazeta Akademicka”, „Rycerz Młodych”. Potem były lube…

Kolorowy

Ostatnim, jak dotychczas, moim wydawnictwem jest audiobook z bajkami „Kolorowy”, wydany w 2018 roku. Płyta nagrana została w "Radomskiej Szkole Rocka". Realizacją dźwięku zajął się Mikołaj „Czester” Ganabisiński. Świetną okładkę zaprojektowali Olga i Piotr Stodulscy.


Do nagrań zaprosiłem moich Przyjaciół dziennikarzy, polityków, ludzi kultury. Oto lista nazwisk i tytuły prezentowanych utworów:


Największa promocja odbyła się w „Łaźni”. Zresztą sam tytuł zawdzięczam Michałowi Budziszowi, pracownikowi tej instytucji. Audiobook wciąż jeszcze jest dostępny.


Lustro

„Lustro” to dziesiąty jubileuszowy almanach z warsztatów literackich, prowadzonych przeze mnie w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży – „Arka”, w Radomiu. Książka ukazała się w 2018 roku i  zawiera średnio po dwa, trzy wiersze dwudziestu pięciu autorów. Tym razem autotematycznych. Publikacja powstała w krakowskim wydawnictwie „Ridero”. Okładkę zaprojektował Paweł Okoński, składem zajęła się Agata Duma, przy współpracy z Maciejem Bujanowiczem i Januszem Kozłowskim.Publikacja liczy czterdzieści stron. Ukazała się w limitowanym nakładzie stu egzemplarzy, które wciąż jeszcze są dostępne na rynku. Na uwagę zasługuje tekst nieżyjącego już poety Józefa Kaźmierczaka oraz poetki Leny Jasek z grupy poetyckiej „Erato” z Kozienic. Od października pełnię funkcję opiekuna artystycznego grupy. Duża promocja antologii odbyła się w „Arce”, podczas jubileuszu dziesięciolecia warsztatów literackich. Gościem specjalnym była radomska grupa, nomen omen, „Lustro”.

Oko i ucho

„Oko” to dziewiąta antologia z warsztatów literackich, prowadzonych przeze mnie w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży – „Arka”, w Radomiu. Wydawnictwo ukazało się na początku 2018 roku w wydawnictwie „Lucky”. Składem zajął się Piotr Skrzypczak, zdjęcia wykonał Jerzy Mieśnik, a rysunki Olga Stodulska. Okładkę zdobi piękna grafika autorstwa Jacka Skwirowskiego.

Almanach zawiera wiersze, prozę i tekst sceniczny pięćdziesięciu pięciu autorów. Na szczególną uwagę zasługuje wiersz nieżyjącej już warsztatowiczki Joanny Agaty Jaśkiewicz. Antologia liczy dziewięćdziesiąt sześć stron. Ukazała się w nakładzie trzystu egzemplarzy. Książce towarzyszy audiobook "Ucho" z wyborem trzydziestu wierszy z antologii, zarejestrowany w Radomskiej Szkole Rocka przez Mikołaja "Czestera" Ganabisińskiego. Oto lista autorów i czytanych przez nich tekstów.

Płytę promowały klipy autorstwa Jacka Skwirowskiego do wierszy m.in. Katarzyny Kowalik, Agnieszki Złotkowskiej, Kingi Szczodry czy Grażyny Górni…

Maraton Pisania Listów

Poeci piszą nie tylko wiersze. Czasem również listy. Zwłaszcza gdy chodzi o pomoc w kwestii łamania praw kobiet. Gorąco zachęcam do udziału w „Maratonie Pisania Listów”, organizowanym przez Wyższą Szkołę Handlową, w Radomiu. Oczywiście poetycko…

Więcej o akcji, której finał już w ten weekend, na stronie WSH, w Radomiu tutaj.

Majka, rozśpiewana Cecylka i pracowita Basia

Dziś imieniny Barbary. O świętej Barbarze i św. Cecylii, a także o wielu innych świętych mała Majka dowiaduje się z trzeciej części swoich przygód, wydanej w 2018 roku przez radomskie wydawnictwo "Lucky". To ostatnia część trylogii, w której bohaterka poznaje też zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia, a także Walentynki. To powieść bardzo osobista. Pojawia się w niej Radom i miejsca, z którymi zawodowo jestem związany Liceum im. Jana Kochanowskiego, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” i Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny. Wielokrotnie podkreślałem, że „Majka” to powieść autobiograficzna, a wujek Boczek to ja! Ilustracje do książki wykonała Olga Stodulska. Projekt okładki, skład i łamanie: Piotr Skrzypczak. Publikacja liczy trzydzieści osiem stron. Ukazała się w nakładzie pięciuset egzemplarzy i wciąż jeszcze jest dostępna.Największa promocja „Majki, rozśpiewanej Cecylki i pracowitej Basi” odbyła się z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Radomskim Klubie…

Majka, Franek ekolog i Krzyś podróżnik

„Majka, Franek ekolog i Krzyś podróżnik” to druga część mojej bajkowej trylogii dla dzieci. Powieść została wydana w 2017 roku przez radomskie wydawnictwo „Lucky”. Składem zajął się Piotr Skrzypczak. Świetne rysunki wykonała Olga Stodulska – uczennica „Kochanowskiego”. Szczególne podziękowania za możliwość realizacji projektu składam Państwu Zofii i Mirosławowi Jaśkiewiczom.W drugiej części Majka poznaje postać św. Franciszka i św. Krzysztofa, obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi oraz przeżywa pierwszy występ na scenie i swoją Pierwszą Komunię Świętą. Jak zawsze towarzyszy jej wujek Boczek. Książka liczy trzydzieści dwie strony. Ukazała się w nakładzie pięciuset egzemplarzy i wciąż jeszcze jest dostępna.

Dekontaminacja

„Dekontaminacja” to tytuł mojego siódmego tomu poezji, wydanego w 2017 roku przez radomskie wydawnictwo „Lucky”. Skład: Piotr Skrzypczak. Zdjęcie: Remigiusz Kutyła. Na okładce: praca Aleksandry Kwiecień „Dziewczyna z pamiętnika 10” (technika własna, 2010). Ilość stron: 38. Nakład: 300 egzemplarzy. Największa promocja odbyła się w „Łaźni”.Książka zawiera trzydzieści wierszy, które powstały w latach 2015 – 2018, w układzie alfabetycznym. Publikacja wciąż jeszcze jest dostępna na rynku, w radomskich księgarniach i oczywiście bibliotekach.