literacki blog Adriana Szarego

wtorek, 12 kwietnia 2016

KARA

Regulamin
II Konkursu Arkowego  Recytatorsko – Aktorskiego
„KARA”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Młodzieży - „Arka” w Radomiu. Współorganizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

2. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
    i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia.

4. Recytacje oceniane będą w następujących kategoriach:

a). klasy IV – VI ze szkół podstawowych – recytacja jednej bajki lub jednego wiersza dowolnego polskiego poety;
 b). klasy  I – III ze szkół gimnazjalnych – recytacja jednego wiersza dowolnego polskiego poety.
 c). klasy I – III ze szkół ponadgimnazjalnych – recytacja jednego wiersza dowolnego polskiego poety.

W każdej z kategorii jedna szkoła może zgłosić maksymalnie trzech recytatorów.

5. Zgłoszenia recytatorów, zawierające imię, nazwisko, wiek, adres szkoły, nazwisko opiekuna, autora i tytuł recytowanego tekstu, należy nadsyłać do dnia 15 maja 2016 roku na adres e-mail: karolinnna@op.pl lub adrianszary@wp.pl

6. Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 maja 2016 roku o godzinie 13.00
w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”, przy ul. Chrobrego 7/9.

7. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które przyzna laureatom nagrody oraz wyróżnienia. Szczegółowych informacji udzielają: Karolina Skrzek – pomysłodawca konkursu i Adrian Szary – koordynator, pod adresami e-mail: karolinnna@op.pl adrianszary@wp.pl