literacki blog Adriana Szarego

środa, 8 stycznia 2014

Imieniny

         W kalendarzu odnajdujemy także daty imienin. Tym razem więc imieninowy wiersz, w którym ukryło się aż czternaście imion kobiecych i zaledwie jedno męskie. 
        Miłej zabawy w poszukiwaniach!

Imieniny

A da to coś że dostanę jeszcze jedną szansę
ani ta mnie nie chce ani żadna inna

Boże na co mi to było celi na dom
rodzinny nigdy już się nie zmieni

Ewakuacja to jedyne słuszne wyjście
i za co mam ją przepraszać za kilka

Spojrzeń słów dotyków pocałunków
i wonie kwiatów które jej wręczałem

Tylko w pasjansach jestem królem
karo lina zawieszona na klatce

Przecież ma gdzie mieszkać
na talii tatuaż trzy wzlatujące ptaki

Oligofrenopedagogika
to jedyna słuszna terapia

Ule brzęczą kusząc słodkim nektarem
wiktoria kolejne zwycięstwo