literacki blog Adriana Szarego

środa, 13 listopada 2013

Anons

        Rok 2014 ma być „Rokiem czytelnika”. Zatem już dziś dla wszystkich czytelników, bibliotekarzy, księgarzy, drukarzy i wydawców mój wiersz „Anons”:

Anons

Młoda atrakcyjna
K S I Ą Ż K A
kartek 50
szuka
bogatego duchowo
C Z Y T E L N I K A

wrażliwego
pozbawionego nałogu
WYRYWANIA KARTEK
i pisania na stronach

pragnącego ją poznać
w celu odbycia przygody
INTELEKTUALNEJ

wiek nie gra roli
osoby zainteresowane
proszone są o kontakt
z najbliższą

BIBLIOTEKĄ