literacki blog Adriana Szarego

niedziela, 12 listopada 2017

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

     Już w środę finał XIX Regionalnego Konkursu Literackiego, szczegóły tutaj, a tymczasem zapraszam na kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.
REGULAMIN
IV MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

OD JANA KOCHANOWSKIEGO DO POETY WSPÓŁCZESNEGO…”

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
2. Celem konkursu jest promowanie twórczości patrona szkoły Jana Kochanowskiego oraz współczesnych regionalnych poetów.
3.  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia.
4. Przedmiotem konkursu będzie recytacja jednego wiersza autorstwa Jana Kochanowskiego lub współczesnego, radomskiego poety. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech recytatorów (w wypadku Zespołu Szkół: 3 osoby z gimnazjum i 3 osoby z liceum).
5.  Zgłoszenia, zawierające: imię, nazwisko, wiek ucznia, nazwę szkoły oraz imię, nazwisko autora wraz z tytułem prezentowanego wiersza, należy nadsyłać do dnia 10 grudnia 2017 roku na adres e-mail koordynatora konkursu Adriana Szarego: adrianszary@wp.pl
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 15 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego, w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 25.
7. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
9. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Adrian Szary, pod adresem e-mail: adrianszary@wp.pl
10. Konkurs został wpisany na listę konkursów kuratoryjnych.