literacki blog Adriana Szarego

poniedziałek, 14 marca 2016

IV edycja konkursu "O laur Kochanowskiego"


Regulamin IV edycji konkursu
„O laur Kochanowskiego”


1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Vade Mecum”, Samorząd
    Uczniowski i Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana
    Kochanowskiego w Radomiu. Współorganizatorem konkursu jest Radomski
    Klub Środowisk Twórczych i Galeria – „Łaźnia.

2. Celem konkursu jest odkrywanie nowych talentów artystycznych oraz
    zainteresowanie twórczością wybitnego, regionalnego poety epoki renesansu
    Jana Kochanowskiego.

3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
    z terenu Radomia.

4. Przedmiotem konkursu jest dowolny, autorski tekst kultury, inspirowany 
    życiem i twórczością Jana Kochanowskiego (wiersz, opowiadanie, rysunek,
    fotografia, film).

5. Jeden uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę, w kilku kategoriach
    konkursowych.

6. Prace wraz z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, e-mail, nazwisko opiekuna,
    adres szkoły) należy nadsyłać do dnia 10 czerwca 2016 roku, na adres
    e-mail: adrianszary@wp.pl lub składać osobiście w sekretariacie ZSO nr 6 im.
    Jana Kochanowskiego, przy ul. Kilińskiego 25.

7. Finał konkursu zaplanowany jest podczas uroczystych obchodów Imienin
   Jana Kochanowskiego 23 czerwca 2016 roku w RKŚTiG – „Łaźnia”,
   przy ul. Żeromskiego 56.

8. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które przyzna laureatom nagrody 
    i wyróżnienia.

9. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców przy ZSO nr 6 im. Jana
    Kochanowskiego w Radomiu.

10. Szczegółowych informacji udziela opiekun Samorządu Uczniowskiego
      Pan Adrian Szary pod adresem e-mail: adrianszary@wp.pl