literacki blog Adriana Szarego

wtorek, 31 marca 2015

Pasja

      I jeszcze jeden mój wiersz o tematyce pasyjnej, tym razem już w języku polskim. Dwa znaczenia słowa pasja, jako cierpienia, męki oraz jako hobby literackie, łączą się w nim, w nierozerwalną całość:  

Pasja

mój wiersz umarł nagle
za kulisami teatru

i oto leży na scenie
martwy poniżony                 

nie noś po nim żałoby

przecież zawsze lubiłaś
kolorowe sukienki