literacki blog Adriana Szarego

sobota, 7 września 2013

Weltschmerz

       U progu nowego roku szkolnego, wiersz napisany z myślą o wszystkich nauczycielach, a zwłaszcza polonistach:

Weltschmerz

polonista
wchodzi
do sali

rozgląda się
uśmiecha
siada za katedrą

zakłada
okulary
otwiera dziennik

pyta na czym
skończyliśmy
ostatnią lekcję

prosi z książką
do tablicy
czytajmy powolutku

Horacego
Morsztyna
Goethego

interpretujmy
zapiszmy
weltschmerz

dni
tygodnie
lata

stopnie piątki
świadectwo
dojrzałości

kwitną kasztany
życie szkoły

nagle u polonisty
problemy z biologią
trudne lekcje chemii

okrutne zajęcia
matematyki
liczenie

godziny
minuty
sekundy

straszna historia
polonista
odchodzi

okazała katedra
stopnie nekropolii

świadectwo
opadają kasztany
dojrzałość

piątki czwartki
środy szkoła
życia

weltschmerz