literacki blog Adriana Szarego

sobota, 4 lutego 2017

Rocznicowo

Ukazał się właśnie najnowszy, jubileuszowy numer „Rycerza Młodych”. Szefem pisma jest mój kolega ze studiów polonistycznych Karol Wojtyna. Zaprosił mnie do współpracy w zasadzie już od pierwszego numeru tej ogólnopolskiej gazety.

Zaczynałem od publikowania swoich wierszy, opowiadań i felietonów. Po kilku latach złożyły się one na moją książkę „Pierwodruki i przedruki”.


Wreszcie powołaliśmy z Karolem rubrykę, w której prezentuję sylwetki młodych autorów, piszących wiersze, z całej Polski. I tak trwa nasza współpraca. Już od dziesięciu lat.


„Rycerz Młodych” jest pismem, z którym związany jestem najdłużej. Wcześniej, przez pięć lat w trakcie studiów, pisywałem felietony do radomskiej „Gazety Akademickiej”. Robiłem to jednak dość nieśmiało i pod pseudonimem Antoni the Polak.To były moje pierwsze kroki stawiane w dziedzinie publicystyki.

Trzecim czasopismem, z którym współpracuję jest pismo naukowe, poświęcone literaturze dziecięcej, „Guliwer”. Publikuję w nim artykuły dotyczące Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy Leszka Kołakowskiego. Po drodze było jeszcze kilka epizodów z „Bluszczem” i „Angorą”, ale publicystą jestem raczej kiepskim.

Natomiast współpraca z „RM” daje mi naprawdę mnóstwo satysfakcji. Mogę w swojej stałej rubryce prezentować nowe tendencje w poezji i dawać szansę młodym, debiutującym autorom. Niechaj więc pismo się rozwija. Tego życzę, na jubileusz dziesięciolecia, redaktorowi naczelnemu i redakcji gazety!