literacki blog Adriana Szarego

poniedziałek, 28 listopada 2016

Rafa 2016, czyli Radom na fali

W dniach 19-20 listopada odbyły się w Radomiu XXXVI Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską „Rafa 2016”. Rozpoczęły je przesłuchania konkursowe w Domu Kultury „Idalin”, zwieńczone wspaniałym koncertem Marty Włodarczyk – laureatki festiwalu „Rafa 2015”, Piotra Zadrożnego oraz znanego zespołu szantowego  „Stara Kuźnia”. Zarówno część konkursową jak i wieczorny koncert poprowadziła Karolina Sot-Sosnowska.
Następnie impreza przeniosła się do festiwalowej tawerny „Restauracji Parkowa”, gdzie odbył się kolejny ciekawy punkt tegorocznej „Rafy”, tzw. „Open Stage". Scenę w „Parkowej” zdominowały zespoły: „Stara Kuźnia”, radomski „Kliper” i „The Tamblers”. Publiczność bawiła się świetnie, śpiewając, wraz z wykonawcami, szanty do późnych godzin nocnych.
         Drugi dzień festiwalu upłynął pod znakiem galowego koncertu w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Spotkanie prowadził Krzysztof Adamczyk, nasycając swoje wypowiedzi żartami i anegdotami marynarskiego życia. Centralnym punktem gali było ogłoszenie werdyktu, którego dokonali wspólnie Magdalena Bieńkowska – przewodnicząca jury, Grzegorz Molenda – dyrektor Domu Kultury „Idalin” oraz Sebastian Równy – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu. Warto wspomnieć, że w składzie jury zasiedli w tym roku: Beata Koptas, Katarzyna Bochyńska – Wojdył oraz Piotr Zadrożny.
Tegoroczną „Rafę”, w kategorii dziecięcej, wygrał zespół „Loud Girls”, a w kategorii powyżej osiemnastu lat, wyróżnienie za osobowość sceniczną uzyskała grupa „Syndrom beczki”, nagrodę specjalną za autentyczność i repertuar otrzymał Jakub Paluszkiewicz, a dwie równorzędne nagrody główne otrzymały zespoły: „Niezbędny Balast” i „The Tamblers”. Jednocześnie oba zespoły zostały nominowane do udziału w Przeglądzie Konkursowym „Shanties” 2017.
Po ogłoszeniu werdyktu nastąpił koncert laureatów, po którym przyszedł czas na gwiazdy wieczoru. Jako pierwszy zaprezentował się zespół „Kliper”, który porwał publiczność do wspólnego śpiewania. Nowością był wspólny występ „Klipra” z Chórem UTH w Radomiu, pod kierownictwem Agnieszki Kobierskiej.
Na zakończenie wieczoru, licznie zgromadzona, publiczność wysłuchała nestorów klasycznej muzyki szantowej, czyli jedynego w Polsce szantowego duetu w składzie Marek Szurawski i Ryszard Muzaj ze "Starych Dzwonów" i zespołu „Ryczące Dwudziestki”. Trzeba przyznać, że  były to wspaniałe dwa dni z muzyką żeglarską. Brawa dla organizatorów i do zobaczenia za rok!

czwartek, 24 listopada 2016

Dogmat

W wieku chrystusowym

nie poszedłem na pielgrzymkę
nie widziałem sióstr i braci
nie umiałem się modlić

ale zrozumiałem
chyba zrozumiałem
dogmat naszej wiary

miłość 
samotność 
wrażliwość

są w każdym
od wieków

na podobieństwo Boga

(2016 rok)

czwartek, 17 listopada 2016

RAFA

Serdecznie zapraszam na XXXVI Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską „Rafa”. Podczas Koncertu Galowego 20 listopada o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej ROK zagra, ze swoim szantowym zespołem „Kliper”, mój przyjaciel Rafał Błędowski – dyrektor artystyczny festiwalu, a dzień wcześniej, 19 listopada, w festiwalowej tawernie – „Restauracji Parkowa” wystąpimy wspólnie, w ramach projektu „Męski rejs”. Szczegóły na plakacie.


poniedziałek, 14 listopada 2016

XII Marsz Wolności

Podczas XII Marszu Wolności, organizowanego przez ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, grałem ks. kan. Józefa Rokosznego, który 30 września 1920 roku, w Radomiu, witał gen. Józefa Hallera. Poniżej fragment mojej przemowy.
Witaj Nam, Drogi Nasz Generale! Witamy Cię gorąco w naszym mieście, Radomiu!
Nie historyk przyszły, a my – współcześni, już złączyliśmy imię Twoje, imię Józefa Hallera, z imieniem Jana Sobieskiego. Pod Wiedniem, Jan Sobieski, od dziczy tureckiej, pod Radzyminem i Warszawą, od barbarzyństwa bolszewickiego Józef Haller – Polskę i kulturę chrześcijańską zachodu Europy, uratował.  
Tu w Radomiu, pamiętamy o Twoich nakazach: wierzyć, kochać i czynić. W nich siła „Żelaznej Brygady”. To siła Twojej duszy, która według zasad: wiary w Boga, miłości bliźniego i czynu powiodła brygadę przez ziemię i morza do Polski, a dziś przywiodła Ciebie, do nas, do Radomia.
Zapewne zostawisz to miasto, pozornie takie samo, ale w wielu duszach i sercach rozbrzmiewać długo będą spiżowe słowa – nakazy, naszego ukochanego Wodza – Generała Józefa Hallera, wzywające do Wiary, Miłości i Czynu.

wtorek, 8 listopada 2016

III MKR

REGULAMIN
III MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

OD JANA KOCHANOWSKIEGO DO POETY WSPÓŁCZESNEGO…”
                                          
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Samorząd Uczniowski Rada Rodziców przy ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
2. Współorganizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
3. Celem konkursu jest promowanie twórczości patrona szkoły Jana Kochanowskiego oraz współczesnych regionalnych poetów.
4.  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia.
5.  Przedmiotem konkursu będzie recytacja jednego wiersza autorstwa Jana Kochanowskiego lub współczesnego, radomskiego poety. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech recytatorów (w wypadku Zespołu Szkół: 3 osoby z gimnazjum i 3 osoby z liceum).
6.  Zgłoszenia, zawierające: imię, nazwisko, wiek ucznianazwę szkoły oraz imię, nazwisko autora wraz z tytułem prezentowanego wiersza, należy nadsyłać do dnia 11 grudnia 2016 roku na adres e-mail koordynatora konkursu Adriana Szaregoadrianszary@wp.pl
7.   Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 16 grudnia 2016 roku godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego, w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 25.
8. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
10. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Adrian Szary, pod adresem e-mail: adrianszary@wp.pl
11. Konkurs został wpisany na listę konkursów kuratoryjnych.
12. Tytuł laureata może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. 

poniedziałek, 7 listopada 2016

My chcemy światła!

         Już za parę dni świętować będziemy 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji szkoła, w której pracuję ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, zorganizuje XII Marsz Wolności.
         Chciałbym jednak wspomnieć o innej naszej patriotycznej akcji, jaka odbyła się dwa tygodnie temu, z inicjatywy dra Adama Duszyka. Był to happening „My chcemy światła”, rekonstruujący wydarzenia radomskie z roku 1945.


         Wtedy to młodzież Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego wyszła na ulicę, by protestować przeciwko problemom z węglem, które powodowały przerwy w dostawie energii elektrycznej i uniemożliwiały młodzieży naukę.
    „Kochanowszczacy” udali się do ówczesnego prezydenta Radomia Kazimierza Kiełczewskiego, w którego rolę wcielałem się podczas happeningu. Kiedy rozmowy nie przyniosły rezultatu, posypały się obelgi i kamienie. Rozległy się strzały. Prowodyrów aresztowano. Był to pierwszy taki antykomunistyczny bunt. I znowu wszystko „zaczęło się w Kochanowskim”.